Trailermak maken

Het kan erg lastig zijn om een paard trailermak te maken vanwege hun natuurlijke instincten, mogelijke negatieve ervaringen, het verlies van controle en het gebrek aan vertrouwen. Het vereist geduld, consistentie en het opbouwen van vertrouwen om een paard comfortabel te laten voelen bij het betreden van een trailer. Door stapsgewijs te werken en positieve associaties met het traileren te creëren, kunnen angsten worden overwonnen en kan het paard geleidelijk aan trailermak worden gemaakt.