Beelddenken bij paarden

Net als bij mensen denkt elk paard anders.

Er bestaan twee verschillende denkstijlen: Taaldenken (Lineair denken) en Beelddenken. Het taaldenkende brein vormt de basis voor diverse systemen in onze samenleving, zoals het schoolsysteem, bedrijven en overheidsinstanties, waar veelal wordt uitgegaan van de lineaire manier van denken, handelen en communiceren. Beelddenkers passen niet in het standaard plaatje, maar beschikken over een creativiteit en originaliteit die aanzienlijk waardevoller zijn, zij het vaak niet volledig erkend. Een beelddenker is hooggevoelig, maakt associaties, schakelt snel en komt volledig tot zijn recht in een beelddenkvriendelijke omgeving. Beide denkstijlen zijn van essentieel belang voor onze samenleving, en samen vullen ze elkaar aan, waardoor ze de wereld compleet maken.

Door te leren hoe jouw paard leert en denkt kan je veel frustraties tijdens de trainingen oplossen, of zelfs voorkomen!
Door middel van 3 sessies kunnen we samen werken aan het leren hoe het leerproces van jouw paard werkt.


Een beelddenkend paard en een lineair denkend paard hebben verschillende leerstijlen, wat uitdagingen kan opleveren bij de training. Beelddenkende paarden zijn vaak gevoeliger voor visuele en emotionele prikkels. Ze leren door associaties en reageren sterk op subtiele signalen van hun omgeving. Aan de andere kant leren lineair denkende paarden meer stapsgewijs, gestructureerd en op basis van herhaling.

Dit verschil in leerstijl kan problemen veroorzaken omdat de traditionele trainingsmethoden vaak zijn afgestemd op lineaire denkprocessen. Beelddenkende paarden kunnen zich overweldigd voelen door te veel informatie of druk, wat de training bemoeilijkt. Ze hebben behoefte aan begrip voor hun gevoeligheid en een aanpak die rekening houdt met hun intuïtieve manier van leren.


Tijdens de eerste sessie zullen we ons concentreren op het observeren van het paard en het vaststellen van zijn leerstijl, of het een beelddenker of een lineair denker is. We zullen ook de dominante lichaamsdelen van het paard identificeren en kijken naar zijn reacties op verschillende stimuli.

In de tweede sessie zullen we dieper ingaan op de sterke en zwakke punten van het paard bij het leren. We zullen specifieke oefeningen uitvoeren om deze punten verder te verduidelijken en te begrijpen hoe we hiermee kunnen omgaan tijdens de training.

Ten slotte, in de derde sessie, zullen we een gepersonaliseerde trainingsbenadering ontwikkelen op basis van de verkregen informatie. We zullen bespreken hoe de eigenaar/trainer effectief kan communiceren met het paard en strategieën bieden om de sterke punten te benutten en de zwakke punten te verbeteren tijdens de trainingssessies.

Door deze drie sessies te doorlopen, zal de eigenaar/trainer niet alleen een dieper begrip ontwikkelen van hoe het paard leert, maar ook praktische tools en technieken verkrijgen om de training effectiever en plezieriger te maken voor zowel het paard als henzelf.